Fiber Optik Ekleme ve Sonlandırma

FİBER OPTİK KABLO EKLEME VE SONLADIRMA


Mekanik  Sonlandırma (Epoxy Sonlandırma)


Mekaniksel eklerde, iyi hizalandırma sağlamak ve fiber uçlarını sürekli hizada tutmak için mekanik araçlar kullanılır. En yaygın mekaniksel ekler, farklı hizalandırma tekniklerine göre iki sınıfa ayrılırlar: Kılcal boru (capillary) ve oluk temelli cihazlar. Fiber uçlarının içine sokulduğu ve temelli  kapatıldığı hassas kılcal  borunun kullanılması  en yaygın tekniktir.  Bu ince kılcal borular cam veya seramikten yapılırlar ve boruların delikleri son derece düzgün ve fiberlerin çapından çok az büyük yapılmış olmalıdır.

Fusion Sonlandırma


İki  fiberin  sürekli  bağlanmasında  kullanılan  etki  bir  teknik  füzyon  eki  denen  bir tekniktir. Bu yöntem ile, eklenecek olan iki fiber ucu erime noktasına kadar ısıtılır ve uygun bir  basıncın  uygulanmasıyla  lehimlenir.  Böylece,  iletim  ortamının  sürekliliği  Fresnel yansımasına  meydan  vermeyecek  şekilde  sağlanır.  En  yaygın  kullanılan  ısıtma  kaynağı elektrik arkıdır; fakat mikro alev veya karbondioksit lazer de verimli şekilde kullanılabilir.

Füzyonla ek yapma işleminde ilginç bir özellik, başlangıçta yanlış hizalanma olması durumunda, füzyon safhasında erimiş fiberin yüzey gerilim etkisinin yol açtığı kendi kendine hizalanma özelliğidir. Kendi kendine hizalanma olayı, başlangıçtaki yanlış hizalanmayı biraz telafi etmesine rağmen, bu olay ek yerinde özde bozulma  da oluşturulabilir. Bu bozulmanın etkisi genellikle çok modlu fiberlerde tolere edilmiştir; ancak tek modlu fiber eklerinde yüksek kayba yol açabilir.

Düşük bağlaşım kaybı sağlanmasına ek olarak, hesaba katılması gereken diğer önemli bir  nokta,  ek bölgesinde fiberin mekaniksel  bütünlüğüdür. Bir  füzyon etkinin dayanıklılığı, orijinal çıplak fiberin dayanıklılığına oranla %40’tan aşağıya kadar düşebilir. Füzyonla ekin mekanik özellikleri,  füzyon zamanı,  sıcaklık ve basınç darbesi gibi ek yapma  parametrelerine  bağlı  olduğu kadar,  işlemler  sırasında oluşan harici  kirlenmeye  de bağlıdır. Bu yüzden ek işlemlerini yaparken özel bir titizlik gösterilmelidir. Bir füzyon ekinde aynı anda çok düşük kayıp ve yüksek mekaniksel dayanıklılık elde etmek zordur. Eki çevresel zararlardan korumak ve yeterli dayanıklılığı elde etmek için, füzyondan sonra ek yerine uygun bir destek yapılmalıdır.

Mekanik eklerin füzyon eklere göre üstünlüğü, yüksek voltajlı elektrik arkına ihtiyaç duyulmamasından başka, fiberlerin özünde bozulmanın da olmamasıdır.

Fiber Optik Sonlandırma


 Fiber optik kablo sonlandırma cihazı ile termine edilebilecek tüm fiber kablo çeşitleri firmamız tarafından Türkiye’nin her yerine hizmet verilmektedir. Kocaeli Kartepe ve Tekirdağ Çorlu servis noktalarımızın yanında ihtiyaç duyulan olan her noktaya servis hizmetimiz mevcuttur.