Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Firmamız Yüksek gerilim tesislerinde oluşabilecek tehlikelere karşı, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla bir takım gerekliliklerin yerine getirilmesi, yüksek gerilim işletme sorumluluğu bulunan elektrik mühendislerince sağlanmakta veya bu denkliğe sahip, onaylı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilmektedir.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu, elektrik yüksek gerilim tesislerinde oluşabilecek can ve mal kayıplarına karşı önlem almak, kayıpların önlenmesi ve risk oluşturan hususlarda işletme sahibine gerekli bilgilendirmeleri yapmakla yükümlüdür.

Elektrik yüksek gerilim tesislerinde, yüksek gerilim işletme sorumluluğu üstlenecek kişilerin E.M.O (Elektrik Mühendisleri Odası) tarafından verilen, Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve S.M.M. belgelerine sahip olma zorunluluğu vardır.

“Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu” belgesi teknik açıdan gerekli nitelikleri taşıyan elektrik mühendislerine veya bu niteliğe sahip kişilere, Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği’nde yer alan kurumlarca verilmektedir. Ayrıca yönetmeliğe göre Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu’nun, işletme sahibinin ve EMO (Elektrik Mühendisleri Odası)’nın da bir takım yükümlülükleri bulunmaktadır.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusunun Başlıca Görevleri Nelerdir

Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu, bulunduğu tesiste görev alması itibariyle halihazırda bulunan yüksek gerilim tesisinin denetler. Denetleme esnasında karşılaştığı kusur ve eksikleri belirleyerek işletme sahibine bu hususları rapor eder.
Tesiste bulunan diğer personeller için eğitim planlaması yaparak gerekli durumlarda yanlış manevraların önlenmesine yönelik bilgilendirme sağlar.
Yüksek Gerilim Tesisinde, tek hat şemasını hazırlayarak yüksek gerilim hücrelerinin bulunduğu bölgelerde görülmesini sağlar.
Olası durumlara karşı senaryolar ve manevra yönergeleri hazırlayarak işletme personellerine dağıtımını sağlar ve bu bilgilerin öğrenildiğini kontrol eder.
Yüksek Gerilim Tesisinde bulunana topraklama, paratoner gibi düzenli periyotlarla kontrol edilmesi gereken cihazların belli aralıklarla test işlemlerini gerçekleştirir.