Kent Güvenlik Yönetim Sistemi

KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ KGYS

İl genelinde meydana gelen olayların aydınlatılması, suç ve suçlularla daha etkin mücadele edilebilmesi, trafik düzenlemesinde teknolojik imkanların kullanılabilmesi amacıyla mevzuata uygun olarak elde edilen görüntü, ses ve konum verilerinin işlenmesi ve kullanıcıların otomatik olarak uyarılmasını sağlayan, modüler olarak geliştirilmiş sistemler bütünüdür.

Kurulan KGYS projesinin amacı; ilin asayiş ve güvenliğine katkı sağlamak, trafik akış ve yoğunluğunu izlemek, elde edilen görüntülerin değerlendirilerek olabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin ek tedbirler geliştirmek, gerçekleşen olayların çözümüne yönelik geriye dönük kayıtların araştırılarak incelenmesi ve hukuki delillerin temin edilmesi, trafik kameraları ve görüntü işleme sistemleri aracılığıyla plakaların Emniyet Bilgi Sistemi'nden sorgulanarak çalıntı vb. konularını değerlendirmek, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde Polis-Halk ilişkilerini zedelemeden yasadışı olayları önlemek ve toplulukların provokasyona yönlendirilmelerine engel olmak gibi uygulamaların bir kısmını veya tamamını sağlamaktır.